I AM JESUS

Gospel of John

I Am the Bread of Life

(John 6:25-40)

I Am the Light of the World

(John 8:12)

I Am the Gate

(John 10:1-10)

I Am the Good Shepherd

(John 10:11-18)

I Am the Resurrection and the Life

(John 11:1-44)

I am the Way, the Truth, and the Life (John 14:1-14)

I am the true Vine (John 15:1-17)